Language: 简体中文 English
基本信息

会议日期:2018年6月28至7月1日
会议地点:重庆国际会议展览中心
                 重庆市南岸江南大道2号
重要日期:
    会议报到                                    6月28日
    临床与动物视觉电生理培训班    6月29日全天
    学术会议                                    6月30日全天
    学术会议                                    7月1日上午
    撤离                                           7月1日下午
     

距离会议开幕还有
会议日期

2018年06月28日-2018年07月01日

征文投稿截止日期

2018年4月30日

网上注册截止日期

2018年6月24日

现场报到日期

2018年6月28日